.

ॐ  सत्यै नमः
ॐ  साध्व्यै  नमः
ॐ  भवप्रीतायै नमः
ॐ  भवान्यै  नमः
ॐ  आर्यायै  नमः
ॐ  दुर्गायै    नमः
ॐ  जयायै   नमः
ॐ   आद्या  यै नमः
ॐ   त्रिनेत्रायै  नमः
ॐ शूल धारिणयै नमः
ॐ  पिनाकधारिणयै   नमः
ॐ   चित्रायै   नमः
ॐ   चंडघंडटायै नमः
ॐ महातपसे  नमः
ॐ  मनसे  नमः
ॐ  बुद्धयै   नमः
 ॐ  अहंकारायै  नमः
ॐ  चित्तरूपायै  नमः
ॐ   चितायै  नमः
ॐ  सर्व मन्त्रमय्ये  नमः
ॐ  सत्तायै   नमः
ॐ  सत्यनंद स्वरूपिणयै  नमः
ॐ   अनन्तायै   नमः
ॐ  भाविनयै  नमः
ॐ  भाव्यायै  नमः
ॐ भव्यायै   नमः
ॐ  अभ्यायै  नमः
ॐ सदागतयै  नमः
ॐ  शाम्भवयै  नमः
ॐ देवमात्रे  नमः
ॐ  चिन्तायै  नमः
ॐ रत्नाप्रियायै  नमः
ॐ सर्व विद्यायै   नमः
ॐ दक्षयज्ञविनाशिनयै नमः
ॐ अपर्णायै नमः
ॐ अनेकवर्णायै  नमः
ॐ पाटलायै  नमः
ॐ  पाटलावतयै  नमः 
ॐ  पटटामबर परीधानायै  नमः
ॐ कलमजीररंजिनयै  नमः
ॐ अमेयविक्रमायै नमः
ॐ  क्रूरायै  नमः
ॐ सुन्दयै  नमः
ॐ   सुर सुन्दयै  नमः
ॐ  वनदुर्गायै   नमः
ॐ  मातंगयै   नमः
ॐ  मतंगमुनिपूजितायै  नमः
ॐ  ब्रह्म यै  नमः
ॐ महेश्वरयै  नमः
ॐ वैष्णवयै  नमः
ॐ चामुण्डाय यै नमः
ॐ  वाराहवै नमः
ॐ लक्ष्म्यै  नमः
ॐ पुरुषाकृतयै नमः
ॐ  विमलायै  नमः
ॐ  उत्करषिणयै  नमः
ॐ  ज्ञानायै नमः
ॐ  क्रियायै नमः
ॐ  तित्यायै  नमः
ॐ बुद्धिदायै नमः
ॐ बहुला यै   नमः
 ॐ  बहुलप्रेमायै  नमः
ॐ सर्व वाहन वाहना यै  नमः
ॐ निशु भाशु भाहननयै  नमः
ॐ  माहिशासुरमर्दिनयै  नमः
ॐ मधु कै टभहनत्रयै नमः
ॐ चंडमुंड विनाशिनयै नमः
ॐ सर्वासुर विनाशायै  नमः
ॐ  सर्व शास्त्र माययै  नमः
ॐ  सत्यायै नमः
ॐ सर्वास्त्रधारिणयै  नमः
ॐ  अनेकशस्त्रहस्तायै  नमः
ॐ अनेकास्त्र धारिणयै नमः
ॐ  कुमारयै  नमः
ॐ एक कन्यायै नमः
ॐ कैशोरयै  नमः
ॐ युवतयै  नमः
ॐ यतयै नमः
ॐ अप्रोढ़ायै नमः
ॐ प्रोव्ढ़ायै नमः
ॐ  वृद्धमात्रे  नमः
ॐ बलप्रदायै नमः
ॐ महोदरयै नमः
ॐ घोररूपायै नमः (९०)
 ॐ  महाबालायै नमः
ॐ अग्निज्वालायै नमः
ॐ रोवद्रमुखयै नमः
ॐ कालरात्रयै नमः
ॐ  तपस्विनयै नमः
ॐ नारायणयै  नमः
ॐ भद्रकालयै  नमः
ॐ  विष्णुमायायै नमः
ॐ जलोदरयै  नमः
ॐ  शिव्धूतयै नमः
ॐ कराल्ययै  नमः
ॐ अनन्तायै  नमः
ॐ परमेस्वर्ययै नमः
ॐ  कात्यायन्ययै नमः
ॐ सावित्रिययै  नमः
ॐ प्रत्याक्षायै  नमः
ॐ  ब्रह्मवादिन्ययै  नमः
Axact

HINDU ASTHA

हमारी कोशिश आपको सही बात पहुंचाने की है .

Post A Comment: